Wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, zrzeszenia i inne tego typu inicjatywy bardzo często nie budzą mojej sympatii. Z dużą rezerwą podchodzę do tego typu inicjatyw bo zazwyczaj kończy się na na dobrych chęciach, a Ci co chcą coś robić to robią to sami.

Niemniej zainteresowało mnie bardzo powstanie w ramach SMB grupy roboczej związanej z eCommerce.
Daje tej inicjatywie spory kredyt zaufania i liczę, że się nie zawiodę.

Rozmawiam z Adamem Kwaśniewskim, inicjatorem projektu, pracującym również jako Industry Head Retail, Travel & Local w Google.

Tomek Karwatka: Mógłbyś na początek powiedzieć kilka słów o tym skąd pomysł i jaki jest główny zamysł stworzenia stowarzyszenia?

Adam Kwaśniewski: Pomysł krążył po przysłowiowych kuluarach od dłuższego czasu. Przy okazji różnych konferencji, spotkań, pojawiały się wątki związane z „hamulcowymi” handlu elektronicznego w Polsce, dotyczącymi większości albo wręcz wszystkich firm. W tym kontekście pojawiał się kłopot braku wspólnej reprezentacji firm, która mogłaby się spróbować zająć najważniejszymi dla branży problemami. Klasyczna zasada ciastka – „co zrobić, aby rosło jeszcze szybciej” mogłoby okazać się sensowniejszą strategią niż „jak ugryźć jak najwięcej z tego co jest”.

Tomek Karwatka: Czy podobne stowarzyszenia działają na Świecie?
Wzorowaliście się na kimś?

Adam Kwaśniewski: W większości krajów europejskich funkcjonują w tej chwili organizacje branżowe, reprezentujące firmy, które swój model biznesowy opierają lub wspierają transakcjami on-line. Są to albo części istniejących, szerszych organizacji (np. http://www.aecem.org/), osobne podmioty (np.
www.apek.cz, www.inma.no) lub też stowarzyszenia reprezentujące konkretne sektory, uwzględniające specyfikę internetu (np. www.drv.de Deutscher ReiseVerband, DRV Online Sales Comitee).

Aby sprawdzić, czy faktycznie potrzebna jest taka platforma dialogu pomiędzy firmami na codzień konkurującymi, oraz czy są wspólne dla całego rynku e-commerce obszary, w których działanie ewentualnej organizacji branżowej ma sens, zorganizowałem kilka spotkań, dyskusji pomiędzy reprezentującymi różne obszary rynku firmami (Allegro, eBay, Empik, Euro RTV AGD, Fly.pl, LOT, Merlin, Wakacje.pl) . Okazało się w trakcie tych spotkań, że część problemów przedsiębiorcy wolą rozwiązywać samodzielnie, gdyż może być to elementem ich przewagi konkurencyjnej. Zagadnień wspólnych jest jednak na tyle dużo, że warto pomyśleć o utworzeniu jednogłośnej reprezentacji.

Tomek Karwatka: Które z tych wspólnych zagadnień uważasz za najbardziej perspektywiczne do wspólnej pracy nad nimi?

Adam Kwaśniewski: Szeroko sformułowym zadaniem inicjatywy jest powodowanie, że coraz więcej internautów będzie dokonywało coraz częstszych zakupów w sieci. Mieszczą się w tym m.in aktywności z promowaniem standardów etycznych i prawnych, aktywny PR pro-konsumencki, współpraca z odpowiednimi agendami rządowymi. Sformułowane zostały 4 obszary działań :

  1. Standardy – wypracowanie (kodeksy etyczne) oraz promowanie
  2. Promocja – aktywne wspieranie rozwoju handlu elektronicznego, działania PR-owe
  3. Prawo – monitorowanie i opiniowanie zmian legislacyjnych
  4. Wiedza – wypracowanie standardów badawczych branży W ich ramach przygotowywany jest program szczegółowy

Tomek Karwatka: Co udało się osiągnąć podobnym stowarzyszeniom na Świecie?

Adam Kwaśniewski: Są to przede wszystkim kwestie związane z promowaniem standardów etycznych i prawnych związaniem z handlem elektornicznym – budowanie zaufania konsumentów, dialog ze stroną rządową, aktywny PR

Tomek Karwatka: Dlaczego działacie w ramach SMB?

Adam Kwaśniewski: Ze względu na doświadczenie, reputację i skuteczność tej organizacji. SMB w każdym z naszych obszarów zainteresowań dostarcza znaczącej synergii. Członkami SMB są również firmy zajmujące się sprzedażą na odległość, organizacja jest członkiem / partnerem wielu innych stowarzyszeń (np. EMOTA). Przepisy prawne dotyczące baz danych, prywatności i innych, opisujących marketing bezpośredni, również dotyczą e-commerce. Po szczegółowym przeanalizowaniu celów okazało się, że idziemy z SMB dokładnie tą samą scieżką.

Tomek Karwatka: Czy planujecie podejmować także kampanie skierowane wprost do konsumentów?

Adam Kwaśniewski: Docelowo – komunikacja powinna dotyczyć przede wszystkim konsumentów, zwłaszcza tych nie kupujących jeszcze w sieci a posiadających do niej technicznych dostęp. Najpierw jednak trzeba mieć co przekazać (czyli niezbędna jest analiza stanu zastanego i wypracowanie pewnych rozwiązań).
Konsumenta mało interesuje powstanie inicjatywy. Interesować go zaś możne, co to dla niego praktycznie oznacza

Tomek Karwatka: Jak uważasz, jaką korzyść inicjatywa przyniesie mniejszym sklepom?

Adam Kwaśniewski: Korzyścią jest budowanie pozytywnej atmosfery wokół handlu online (aby głównym komunikatem mediowym w tym zakresie nie było „oszukali”, „upadli”, „nie dostarczyli”) oraz dbanie o cześć legislacyjną, poprzez wypracowywanie długofalowej współpracy z odpowiednimi partnerami rządowymi i społecznymi.

Tomek Karwatka: Dziękuje za rozmowę i życzę powodzenia w działaniach!