W organizacji opartej na informacji wiedza będzie skupiona na dole, w umysłach specjalistów, którzy wykonują różne zadania i sami kierują swoją pracą. – P. Drucker, Nadchodzi nowa organizacja, 1988

Najlepsze wyniki osiągają te spośród dużych organizacji opartych na organizacji, w których w ogóle nie ma kierownictwo średniego szczebla.– P. Drucker, Nadchodzi nowa organizacja, 1988

Seely Brown w artykule „Badania, które zmieniają organizację” z 1991 roku opisuje badania antropologiczne jakie przeprowadził w Xerox. Xerox szkolił w tym czasie 14 500 serwisantów kserokopiarek, wydając na ten cel olbrzymie budżety. Problemem był budżet ale także czas, gdy wprowadza się nowy model konieczne jest wcześniejsze przeszkolenie z tego serwisowania wszystkich tych pracowników. Dział serwisowy sugerował wdrożenie systemu ekspertowego dla przyspieszenia procesów uczenia.

Wyniki badań antropologicznych przeprowadzonych w terenie podważyły zasadność tego pomysłu. Serwisanci sprawdzali się w swojej roli doskonale ale nie byli świadomi tego co tak naprawdę robili. Ani menadżerowie ani serwisanci nie dostrzegali procesów wymiany wiedzy jakie następowały. Obserwacje wykazały, że serwisanci najwięcej uczyli się w terenie a nie w trakcie szkoleń. Obserwacja ta była zaskakująca dla wszystkich. Okazało się, że pracownicy serwisu opracowują rozwiązania rzeczywistych problemów a następnie dzielą się nimi z kolegami podczas lunchu, przerwy na kawę lub wspólnej pracy. Właśnie ten proces zapewniał główny i najważniejszy obieg wiedzy w organizacji.
Ten proces przekazywania sobie wiedzy w rozmowach tworzył swoistą pamięć organizacji – najcenniejszy zasób firmy.

By zoptymalizować obieg wiedzy w Xerox należało zastanowić się jak zapewnić dostęp do wiedzy tworzonej przez serwisantów. Ta wiedzy jest szczególnie ważna dla innych serwisantów ale także dla nowych pracowników, działu rozwoju i projektowania oraz marketingu. Stworzenie systemu informatycznego zbierającego wiedzę bezpośrednio od pracowników serwisu okazało się najefektywniejszym sposobem na zwiększenie wydajności serwisu.

W czasach agregacji, wiki, blogów i innych narzędzi Enterprise 2.0 oddolne zbieranie informacji jest prostsze niż kiedykolwiek. W ten sposób coraz więcej firm zbiera pomysły, inspiracje, wiedzę o konkurencji, sugestie usprawnień. W eBiznesie jest to szczególnie ważne (wszakże bardzo konkurencyjne środowisko) ale i szczególnie proste (wszakże wszyscy pracownicy mają dostęp do Internetu).