W książce Innowacje napęd wzrostu autorzy przedstawiają podział innowacji na zachowawcze i przełomowe.

Te pierwsze są efektem udoskonalania produktu. Pozwalają dotrzeć do bardziej wymagających klientów, uzyskać wyższą cenę i lepszą marżę.

Innowacje przełomowe wprowadzają produkty dotychczas nieznane. Produkty te nie dorównują jeszcze jakością techniczną obecnym już na rynku ale oferują zupełnie nowe wartości. Tymi wartościami może być np. znacząco niższa cena, znacznie wygodniejsza obsługa. Poprzez oferowania nowej wartości produkty te nie konkurują z innymi produktami a z brakiem konsumpcji – przyciągają do siebie nowe grupy konsumentów. Konsumenci Ci mogą zaakceptować słabszą jakość technologiczną gdyż dotychczas w ogóle nie używali produktów tego typu. Jako, że taki nowy produkt nie konkuruje z obecnymi na rynku graczami, często jest przez nich ignorowany. Technologia szybko się rozwija i nowy produkt osiąga jakość produktów obecnych już na rynku. W tym momencie produkt ten oferuje silną nową wartość w połączeniu z dobrą jakością. Wystarczy to by zacząć odciągać klientów obecnych produktów. Twórcy tych produktów są zaskoczeni bo dotychczas nie zauważali konkurencji, szybko tracą rynek.

W ten sposób komputer wyparł maszynę do pisania .Pierwsze komputery były wolniejsze od szybkiej maszynistki zatem producenci maszyn nie traktowali ich poważnie, szybko jednak okazało się, że mogą być równie szybkie w obsłudze, dając jednocześnie wiele nowych wartości.