CZASY NAJNOWSZE – czyli procesowe podejście do zarządzania pomysłami i kampanie pomysłów.

Najnowsze rozwiązania w dziedzinie zarządzania pomysłami eliminują większość trudności wymienionych we wcześniejszych częściach „Krótkiej historii”. W stosunku do prostych aplikacji do zbierania pomysłów, oprogramowanie do przeprowadzania kampanii zachowuje wszystkie korzyści związane z interakcją społecznościową, ale dodatkowo odwzorowuje proces twórczego rozwiązywania problemów. W tym przypadku zachęca się pracowników do generowania pomysłów w odpowiedzi na konkretne zapytanie firmy. Najpierw określane jest konkretne wyzwanie, a następnie zostają uruchomione etapy kolejno generowania, rozwijania, oceny i selekcji pomysłów. Jakie są korzyści takiego rodzaju mapowania procesu twórczego? Przede wszystkim pracownicy generują pomysły w kontekście konkretnych wyzwań, a ponieważ każde wyzwanie oczekuje rozwiązania, istnieje realne zapotrzebowanie na każdy z nowych pomysłów. W rezultacie w większości przypadków jedno z zaproponowanych rozwiązań zostanie wybrane jako najlepsze i wdrożone w życie.

Jak w praktyce przebiega tego rodzaju kampania pomysłów? Jedna osoba – Sponsor kampanii – którym najczęściej jest menedżer w firmie, tworzy daną kampanię, opisując wyzwanie w aplikacji do zarządzania pomysłami i precyzyjnie określając kryteria oceny pomysłów. Sponsor zaprasza do udziału w danej kampanii Innowatorów, czyli wszystkie osoby w firmie, które są zainteresowane danym tematem i chcą pomóc mu w rozwiązaniu jego problemu. Dodatkowo Sponsor wyznacza role Ekspertów, którzy w dalszych etapach kampanii będą oceniać pomysły względem wcześniej określonych kryteriów. Kampania trwa dwa, trzy tygodnie i kończy się wybraniem najlepszych pomysłów i ogłoszeniem wyników. To proces o wyraźnej strukturze, jasno określonym celu, prowadzący do uzyskania konkretnych wyników. To proces, w którym już na wstępie obecne są osoby zainteresowane wdrażaniem nowych rozwiązań i odpowiednio dobrani eksperci, którzy udzielają obiektywnej informacji zwrotnej każdemu z pomysłodawców.

Tego rodzaju rozwiązanie wdraża coraz więcej przedsiębiorstw. Za rekomendację niech posłuży fakt, że brytyjski operator telekomunikacyjny British Telecom oszacował korzyści wynikające z wdrożenia pomysłów zebranych w kampaniach przeprowadzonych tylko w 2002 roku na 300 mln funtów.

Jest jedno ale, o którym zawsze należy pamiętać. Wdrożenie oprogramowania do zarządzania pomysłami to nie wszystko. Równie istotne jest stworzenie kultury innowacyjnej w firmie i edukacja pracowników w dziedzinie kreatywnego myślenia. Dopiero łącząc te trzy obszary działania możemy mieć pewność, że staniemy na dobrej drodze do tworzenia prawdziwie innowacyjnych przedsiębiorstw.