Optymalizować marketing można także poprzez automatyzację działań marketingowych. Dzięki automatyzacji można dotrzeć do konsumentów, którzy są zbyt niszowi by komunikować do nich osobiście.

W celu automatyzacji działań marketingowych w Google stworzyliśmy oprogramowanie, które pozwala na następujące działania:

  1. Import pełnej bazy produktów (poprzez format XML)
  2. Analiza opłacalności na podstawie wiedzy o cenie produktu, marży, koszcie przeklików z Google.
  3. Automatyczne tworzenie na podstawie szablonów boksów reklamowych dla produktów pozytywnie zweryfikowanych.
  4. Automatyczne tworzenie stron typu landing-page przez które prowadzona jest sprzedaż.
  5. Automatyczne raportowanie i nadzorowanie kampanii.

Oprogramowanie to pozwala prowadzić w pełni dochodową kampanię na całej bazie produktów. W ten sposób efektywnie zagospodarowuje się tzw. Długi ogon.

W przeprowadzonym projekcie dla DomSwiatla.pl uzyskaliśmy 15 krotnie lepsze wykorzystanie środków wydawanych na AdWords – ten znaczny wzrost jest połączeniem lepszego doboru fraz, szerszej oferty oraz lepszej konwersji dzięki landing-page stosowanej zamiast strony produktowej.