Mieliśmy okazję współpracować przy niezwykle ciekawym wydawnictwie – Co działa w polskim eCommerce.

Celem badania przeprowadzonego przez Biznes 2.0 przy współpracy z Contium, Divante oraz Instytutem Badania Rynku i Opinii Społecznej IMAS International, było zdobycie wiedzy na temat tego, jakie są faktycznie najważniejsze czynniki sukcesu i porażki biznesu internetowego. Dostępne na rynku opracowania nie dostarczają zazwyczaj praktycznej wiedzy, niezbędnej do prowadzenia rentownego biznesu.

Raport jest próbą odpowiedzi na wiele pytań, m.in. czy podobne metody promocji działają w małych i dużych sklepach? Czy wykorzystują do swoich celów mikroblogi lub serwisy społecznościowe? Czy sklepy oferujące towar z różnych branży napotykają na te same wyzwania w swojej działalności? Jakie znaczenie dla efektywnej sprzedaży ma posiadanie własnego magazynu i sklepu offline? Uzyskane odpowiedzi dają przegląd rozwiązań, które sprawdzają się w polskich sklepach internetowych.

Raport dostępny jest do pobrania bezpłatnie.