Jednym z czynników, który obniża wartość linków jest ich analiza pod kątem spamu dokonywana przez wyszukiwarki. Zrozumienie mechaniki działania tego procesu pomoże tworzyć linki o możliwie najwyższej wartości bez narażenia na potraktowanie ich jako spam. Artykuł Better Understanding Link-based Spam Analysis Techniques przybliża najważniejsze zasady.

  1. Truncated PageRank – czyli okrojony ranking stron w wynikach wyszukiwania. Brane pod uwagę są dopiero linki drugorzędne, te bezpośrednio prowadzące do danej strony są natomiast odrzucane. Chodzi o to, by wyeliminować np. strony reklamowane poprzez masowe artykuły sponsorowane. Założenie jest takie, że jeżeli link do naszej strony pojawił się na wartościowej stronie, to wygeneruje od kolejne odniesienia pośrednie.
  2. Źródła linków – istnieją 3 kategorie: linki z zasobów własnych (czyli ze stron będących w posiadaniu partnerów bądź własnych), linki z zasobów ogólnodostępnych (blogi, fora) i linki z zasobów niedostępnych (czyli ze źródeł niezależnych). Porównanie pochodzenia linków prowadzących do danej strony pozwoli zdeterminować, czy są to głównie linki „sponsorowane”, czy też zasłużone dzięki wartościowej treści na stronie.
  3. Relative Mass of Links – (dosłownie „masa względna linków”) czyli stosunek liczby linków zdefiniowanych jako spam do całkowitej liczby linków prowadzących do danej strony docelowej. Jeżeli stosunek ten przekroczy określony próg, strona zapłaci za to spadkiem w wynikach wyszukiwania. Narzędzie to może być wykorzystane także do mierzenia stosunkowej liczby linków innych kategorii, np. linków płatnych czy zawartych w komentarzach.
  4. Analiza zaplecza linków – strony docelowe klasyfikowane przez wyszukiwarki jako spam generują na początku dużo linków, jednak liczba ta systematycznie spada. Natomiast w przypadku stron docelowych dobrej jakości przyrost linków jest nie tak spektakularny na starcie, ale w kolejnych etapach bije spam na głowę.
  5. Trust/Anti-Trust/Spam Rank – Jak dobrze w nich wypaść? Według autora wpisu, należy stosować się do 4 prostych zasad linkować do i zdobywać linki od godnych zaufania źródeł oraz nie linkować do i nie zdobywać linków od źródeł będących spamem.
  6. Analiza anchor textu – pomoże wykryć moment zmiany właściciela strony; linki „przed” i „po” będą wówczas odmiennie analizowane.
  7. Progi przyrostu linków – gdy przyrost linków w danym czasie przekroczy ustalony poziom, dla wyszukiwarki jest to sygnał, że jest on nienaturalny.
  8. Robust PageRank – czyli ranking, w którym nie brane są pod uwagę źródła najbardziej obfitujące w linki prowadzące do strony docelowej, a jedynie te o skromniejszym udziale w ogólnej puli linków. W ten sposób eliminuje się linki pochodzące ze sztucznego zaplecza.
  9. Stopień zróżnicowania PageRank – im wyższy, tym lepiej świadczy o naturalnym pochodzeniu linków i wysokiej jakości strony docelowej.
  10. Diminishing Returns – zbyt wiele linków z jednego źródła jest podejrzane. Będą one budować wartość, ale tylko do osiągnięcia określonego progu. Według autora lepiej zadziałają 1-3 linki z tego samego źródła niż 101-103.