Sprawa afery w eCommerce już nieco przycichła. Nadal jednak wiele sklepów ma problemy z regulaminem, próbuje wrzucać w tenże jak najwięcej i tym samym naraża się zupełnie niepotrzebnie. W moim odczuciu wszelkie niejasne sytuacje powinny być interpretowane z korzyścią dla klienta, z wykorzystaniem zdrowego rozsądku i patrzeniem dalej niż na jeden dzień wprzód.

Zakłądam też, że wiele informacji podaje się klientowi kontekstowo (informacje o produkcie, cenie, kosztach i terminach dostawy). Informacje te w świetle prawa trzeba podać ale nie muszą one znajdować się w regulaminie. Defacto im prostszy regulamin tym lepszy  – zarówno dla strony sprzedającej jak i kupującej.

Niżej propozycja regulaminu, którego używamy. Konsultowany był przez dobrego prawnika i wydaje nam się sensowny. Oczywiście nie ponosimy odpowiedzialności za jego treść ale jeśli ktoś chce skorzystać – proszę.

Zapraszam też do dyskusji, może warto coś dodać… bo ująć to już chyba nie da rady :)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Postanowienia ogólne

Sklep ….pl obsługiwany przez firmę … zwaną dalej ….pl

Warunki dokonywania zakupów

….pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www…..pl

Oferta i realizacja zakupów

W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (pragon, lub na życzenie klienta faktura).

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

Wszystkie ceny podawane w sklepie ….pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

Reklamacje i gwarancje

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli ….pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Zwroty

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: …

Postanowienia końcowe

….pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: ….

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane …pl. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy …

Nad regulaminem sklepu internetowego pracował też Marcin Balawajder – jego wersja regulaminu. Oferowaliśmy też Marcinowi wsparcie naszego prawnika nad jego regulaminem zatem być może w przyszłości uda się stworzyć jeden sensowny szablon.

Dużo o regulaminie sklepu internetowego można znaleźć na stronach www.trustedshops.pl.