Im prostszy proces rejestracji, tym większa szansa, że zostanie zakończony sukcesem. Istotne jest zatem zaprojektowanie formularza rejestracyjnego tak, aby maksymalnie ułatwić użytkownikowi uzupełnienie go, a tym samym zwiększyć współczynnik konwersji.

Armand Roggio z Practical Ecommerce zaleca 5 z pozoru kosmetycznych poprawek, które zdecydowanie odświeżą oblicze każdego formularza i nadadzą mu przyjazny użytkownikowi wygląd.

1. Zadawaj mniej pytań – Ogranicz się do tych, których potrzebujesz by zdobyć  potrzebne informacje. Pytanie typu „Skąd dowiedziałeś się o nas?” można pominąć, gdyż te dane są dostępne dzięki narzędziom statystycznym i analitycznym.

2. Bądź konkretny – Każde pole powinno być precyzyjnie, ale i zwięźle opisane. Jeżeli szersze wyjaśnienie jest potrzebne, dodaj je w rozwinięciu, a nie bezpośrednio w etykiecie.

3. Stwórz przejrzystą ścieżkę – kolejne kroki na drodze rejestracji powinny tworzyć logiczny ciąg, tak by użytkownik nie musiał domyślać się, co robić dalej.

4. Zapewnij pomoc i feedback – Aby uniknąć odrzucenia formularza po jego wypełnieniu z powodu popełnionych przez użytkownika błędów, dołącz wskazówki, jak należy wypełnić poszczególne pola. Ważne, by wskazówki nie przesłaniały samego formularza. Mogą się np. wyświetlać w formie bocznego panelu.

5. Testuj – Wypróbowując różne modele formularza, np. umieszczając etykiety z boku lub nad polami do uzupełnienia, monitoruj w jaki sposób zmiany te wpływają na konwersję. Zebrane dane wykorzystaj do sporządzenia optymalnej wersji formularza.

Po szczegóły odsyłamy do artykułu źródłowego:  Designing Web Forms for Better Conversions; 5 Tips.

A co Waszym zdaniem jest największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o tworzenie przejrzystego I prostego, a zarazem kompletnego formularza?