O najnowszych badaniach eye-tracking dla Google: wersji stacjonarnej i mobilnej opowiada Ireneusz Jeleń – Redaktor WIGET Blog.

„Złoty trójkąt Google” to jeden z najbardziej znanych i charakterystycznych wątków w marketingu wyszukiwarek. Najczęściej powielane są badania wykonane przez firmę Enquiro w 2006 roku, a także późniejsze zamieszczane w serwisie full-value-of-search.de bezpośrednio przez Google w Niemczech. Ostatnie badanie wykonano zostało właśnie w lipcu 2011 roku właśnie w ramach wspomnianego serwisu internetowego. Przynosi ono z jednej strony potwierdzenie dla wcześniejszych wyników badań, a z drugiej – aktualizuje wiedzę z zakresu badań eye tracking, gdyż trzeba wziąć pod uwagę, że zmieniła się budowa wyników SERP w Google, a także popularyzuje się korzystanie mobilne z zasobów Internetu.

Celem badania było m.in. porównanie zachowania w Google „stacjonarnym” i „mobilnym”. W wersji „stacjonarnej” widać rozciągnięcie tradycyjnego trójkąta poprzez górne linki sponsorowane oraz dodatkowe elementy graficzne wyświetlane w wynikach Google.

Bez tytułu

Rys. Skupienie uwagi na obszarach strony w „stacjonarnym” Google

W przypadku mobilnej wersji Google, skupienie uwagi wygląda oczywiście inaczej. Z racji braku prawej części z linkami sponsorowanymi, główna uwaga skupia się na pierwszym wyświetlanym obszarze strony mobilnej, gdzie zamieszczone są linki sponsorowane. Niemal identycznie wygląda rozkład uwagi na niżej położonej liście wyników organicznych wyszukiwania. W przypadku mobilnej wersji Google, efekt niższego zwracania uwagi na elementy „below the fold” nie jest tak wyraźny jak dla „stacjonarnego” Google. Pierwsza strona wyników wyszukiwania jest jak widać np. w smartfonie dość dokładnie przeglądana od góry do dołu…

Bez tytułu

Rys. Skupienie uwagi na obszarach strony „mobilnej” Google

Wyniki badania przedstawiono także w sposób liczbowy, jako częstotliwość (intensywność) śledzenia poszczególnych obszarów stron wyszukiwania w wersji „mobilnej” i „stacjonarnej” oraz średniego czasu poświęconego na „przeskanowanie wzrokiem” danych obszarów stron.

Bez tytułu

Rys. Częstotliwość przeglądania (eye-tracking) obszarów strony Google w wersji „stacjonarnej”

Bez tytułu

Rys. Częstotliwość przeglądania (eye-tracking) obszarów strony Google w wersji „mobilnej”

Bez tytułu

Rys. Średni czas skupienia uwagi na obszarach strony Google w wersji „stacjonarnej”

Bez tytułu

Rys. Średni czas skupienia uwagi na obszarach strony Google w wersji „mobilnej”

Dodatkowym ciekawym badaniem w ramach tych samych prac serwisu full-value-of-search.de, była ocena znajomości marki/oferty dla dwóch wariantów stron Google: „mobilnej” i „stacjonarnej”. W tym celu 90-ciu osobom, przed rozpoczęciem przeszukiwania zawartości SERP w Google przydzielono konkretne zadania, nie wskazując na dostawcę produktu/usługi:

  • Twoja żona/przyjaciółka ma urodziny i zażyczyła sobie modnych butów. W tym celu szukasz informacji w Google…
  • Chcesz wybrać się do Köln z rodziną na wycieczkę. W tym celu szukasz oferty hotelu w Google…
  • Chcesz nabyć Smartfon z umową na transfer danych. W tym celu szukasz oferty w Google…

W badaniu przyjęto, że dostawcami powyższych produktów/usług będą odpowiednio: OTTO, HRS.COM oraz TELEKOM. Po zakończeniu badania zadano jego uczestnikom 2 pytania:

  • „Ofertę jakich marek widziałeś w Google” à znajomość spontaniczna
  • „Czy widziałeś ofertę jednej z 3-ech marek (OTTO, HRS.COM, TELEKOM) à znajomość wspomagana

Bez tytułu

Jakie m.in. wnioski sformułowano w wyniku badania?

  • Reklama mobilna cechuje się wysoką skutecznością dotarcia do Klienta
  • Tradycyjny efekt „above und below the fold” nie występuje w mobilnej wersji Google, obydwa ekrany są intensywnie przeszukiwane
  • „Stacjonarna” strona Google charakteryzuje się dłuższym pobytem, w wersji „mobilnej” z kolei szybciej jest skupiana uwaga na wyświetlanych elementach
  • Mały ekran w wersji „mobilnej” powoduje, że przewijana i oglądana jest cała strona

Wykorzystanie mobilne Internetu wzrosło w 2010 roku o +58% i przewiduje się, że nadal będzie intensywnie wzrastało w roku 2011, stąd też celem badania było określenie m.in. zachowań jego użytkowników i sposobu postrzegania reklam.

Zobacz więcej: wiget.edu.pl