16-18 kwietnia odbyła się konferencja UX Lx User Experience Lisbon poświęcona architekturze informacji, interakcji oraz użyteczności. Na 42 różnych wykładach, warsztatach lub krótkich przemówieniach wystąpiło 35 specjalistów z różnych krajów. Wśród nich autorzy znanych książek m.in. Peter Morville współautor „Architektura informacji w serwisach internetowych”, Joshua Porter twórca „Serwisy społecznościowe. Projektowanie”, czy Dave Gray współtwórca „Gamestorming. Gry biznesowe dla innowatorów” (Lista głównych prelegentów).

Dominującym tematem tegorocznego UX Lx były zagadnienia związane z wielokanałowością rozumianą na dwa sposoby.

Pierwszy, gdy ta sama usługa dostarczana jest za pomocą wielu różnych mediów. Przykładem może być Redbox, który wypożycza filmy za pośrednictwem kiosków – czerwonych automatów zlokalizowanych na ulicach miast. Sam proces rezerwowania filmów może odbywać się na różne sposoby, poprzez stronę internetową lub aplikację na telefon.

Drugi podejście do wielokanałowości wiąże się z udostępnianiem różnych aspektów usługi poprzez różne media. Jako przykład może posłużyć iTunes i iPod. Na jednym można między innymi kupować i zarządzać utworami, natomiast na drugim można je odtwarzać.

Podejście wielokanałowe wymusza na projektantach patrzenie na szerszy aspekt korzystania z usługi i odrzucanie granic, jakie tworzą różne media (komputer, telefon, tablet). Dodatkowo wprowadza do procesu projektowego narzędzia pozwalające zobrazować wszystkie punkty styku z usługą (ang. touch points) oraz miejsca wychodzące poza samo korzystanie z niej. Podczas prezentacji na UX LX jednym z częściej wymienianych narzędzi tego typu była mapa podróży użytkownika (ang. Customer Journey Map), która wizualizuje interakcje oraz potrzeby użytkownika z usługą w kontekście zmieniającego się czasu oraz otoczenia. Ciekawym przykładem jej zastosowania może być projekt mobilnej wersji kanadyjskiej strony UX Camp – konferencji dla projektantów. Jej autorzy wykorzystali geolokalizację do zmiany treści wyświetlanej użytkownikowi, który w zależności od tego gdzie się znajdował, otrzymywał różne informacje. Gdy wchodził do budynku, gdzie odbywała się konferencja widział mapę budynku, natomiast będąc dalej od miejsca konferencji mógł zobaczyć przede wszystkim informacje o transporcie publicznym, parkingu, czy trasach rowerowych.

Zagadnienia poruszane na konferencji były bardzo inspirujące dla projektantów i wskazały kierunki w rozwoju UX, które będą dominowały w ciągu najbliższego roku.

Materiał wideo z poprzedniej konferencji można zobaczyć na uxlx.23video.com