Krok trzeci: stwórz strategię eCommerce

Po przeprowadzeniu wszystkich (lub przynajmniej części) analiz nadszedł czas na najciekawszą część. Strategia eCommerce dla całej firmy powinna być wypadkową wcześniej ustalonych „twardych” danych oraz własnego doświadczenia. Nie bez znaczenia jest także (jeżeli to konieczne) udział zewnętrzny ekspertów branżowych, zwłaszcza jeżeli dotykamy specyficznej branży.

Co powinno się znaleźć w dokumencie opisującym strategię?

Przynajmniej kilka elementów:

  • Cele projektu – określenie w kilku punktach głównych celów jakie chcemy osiągnąć; dobrze, aby były one zgodne z zasadą SMART (Simple – proste, Measurable -mierzalne, Achievable – realistyczne, Relevant – istotne, Timely defined – określone w czasie).
  • Rynek – opis rynku na którym przyjdzie nam działać, główna konkurencja, prowadzone działania e-marketingowe, trendy i prognozy na przyszłość.
  • Klienci – zdefiniowanie grupy docelowej, zwyczajów zakupowych, szans i obaw związanych z zakupami przez Internet danego asortymentu.
  • Koncepcja – główny opis strategii z wyszczególnieniem mocnych i słabych punktów zaproponowanego rozwiązania.
  • Propozycje funkcjonalnościokreślenie na podstawie potrzeb klientów jakie funkcjonalności będą im odpowiadać, jakimi funkcjami będziemy chcieli budować przewagę konkurencyjną.
  • Finanse i przyszłość – analizy finansowe (biznesplan) biorące pod uwagę specyfikę eCommerce (koszt pozyskania klienta, konwersję, średnią wartość koszyka etc.); harmonogram i szacunkowy koszt wdrożenia zaproponowanej strategii; plany finansowe na minimum 2 lata do przodu.

Po zebraniu wszystkiego w jedną całość można osiąść na laurach i rozkoszować się poczuciem dobrze zrealizowanego zadania… Nic bardziej błędnego! Najlepiej od razu zabrać się do wdrożenia zaproponowanej i zaakceptowanej strategii. Czeka na nas kolejny projekt z takimi etapami jak projektowanie interakcji w metodyce User-Centered Design, analiza techniczna, projektowanie graficzne czy w końcu testy i uruchomienia. Ale o tym już w następnym numerze Mensis.

Artykuł ukazał się w 13 numerze Mensis.pl

Głodny więcej wiedzy od Ideacto? Pobierz naszą Biblię Jakości!

biblia_jakosci (1) Biblia Jakości to zbiór checklist – know-how Ideacto w zarządzaniu projektami internetowymi. Stworzone przez nas checklisty odnoszą się do każdego etapu budowania serwisu internetowego. Pobierz już teraz – same dobre praktyki i 100% naszego doświadczenia!