Internet to największe skupisko informacji na świecie. Jest ich coraz więcej i coraz bardziej nas przytłaczają. Informacje są zapisywane w różny sposób; w postaci fotografii, ilustracji i tekstu. Przy tak dużej ich ilości trudno zapanować nad jakością prezentacji. W związku z tym przestała się liczyć forma publikowanych treści, natomiast ważny jest sam fakt ich istnienia w sieci. Najbardziej „cierpią” na tym użytkownicy – zabrano im komfort konsumowania informacji.

Jakie są najczęstsze problemy?

Aby dobrze zrozumieć problematykę, rozbijmy projekt graficzny strony na drobne elementy. Patrząc ogólnie na projekt graficzny możemy powiedzieć, że określa on relacje pomiędzy poszczególnymi elementami, organizuje je w całość. Zmiana układu, hierarchii i proporcji elementów wpływa jednocześnie na czytelność każdego z nich, jak i ogólnej całości, którą tworzą. W związku z tym zaburzenie określonego szyku, sprawia, że nie bylibyśmy w stanie odczytać potrzebnych nam informacji[1].

Najczęściej występującym problemem na stronach WWW jest słaba czytelność tekstu, chaotyczny i niezrozumiały układ informacji. Można powiedzieć, że to konsekwencja niestosowania podstawowych zasad projektowania. Oliver Reichenstein[2] uważa, że projektanci grafiki, specjaliści ds. użyteczności i architekci informacji zaniedbują tę kwestię, a przecież to od nich zależy układ bloków tekstu w kombinacji z grafiką. Kto inny miałby sprawdzać, czy tekst jest czytelny i czy dobrze się wyświetla w różnych przeglądarkach?

Żeby zrozumieć istotę tego problemu należy sobie uświadomić, że treść jest integralną częścią interfejsu strony internetowej. Jeżeli nie zadbamy o odpowiednią hierarchię, czytelność tekstu, fotografii czy ilustracji, strona będzie nieużyteczna.

Na co zwrócić uwagę projektując?

Projektując, warto zwrócić uwagę na hierarchię treści i wziąć pod uwagę, które informacje powinny być zauważone jako pierwsze, które będą drugie, a które trzecie? Jest jeszcze kilka elementów, jakie wpływają na jakość odbioru tekstu:

  • § długość wiersza (w przypadku krótkich fragmentów tekstu, wiersz nie powinien być dłuższy niż 50-70 znaków)
  • § odstęp międzywierszowy
  • § krój pisma
  • § kolor (odpowiedni kontrast między tekstem a tłem)
  • § odpowiedni margines

Na koniec, chciałbym przypomnieć, że każdy system operacyjny i przeglądarka stosuje własny sposób wyświetlania fontów. Niesprawdzenie sposobu wyświetlania w różnych przeglądarkach wpływa w konsekwencji na komfort czytania. Przy czym tylko nieliczne fonty, dobrze znane nam z publikacji drukowanych zostały dostosowane do wyświetlania na ekranie. Praktyka pokazuje, że stosowanie niestandardowych fontów, wymaga dużej cierpliwości w testowaniu ich czytelności.

Przykłady dobrze zbudowanych pod tym względem serwisów.

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa

Dwutygodnik.com

Numer 103 2013   Dwutygodnik

SaarLB

SaarLB   Startseite

Flickr

Welcome to Flickr   Photo Sharing


[1]G. Ambrose, P. Harris, Layout – zasady/kompozycja/zastosowanie, tłum. J. Jagiełło, Warszawa 2008, s. 122.