Jak informuje wpis na stronie www.ecommerce-europe.eu europejski e-commerce przeżywa aktualnie swój rozkwit. Wynika tak z najnowszego raportu European B2C Ecommerce Report opublikowanego przez Ecommerce Europe, europejską organizację dla sprzedawców internetowych.  Dochód z e-handlu dobrami i usługami wzrósł o 19% do 311,6 miliarda euro w 2012 roku. 28 krajów należących do Unii Europejskiej (włączając to Chorwację, która wejdzie do UE 1.07.2013) osiągnęło 276,5 miliarda euro oraz 88,7% udział w ogólnoeuropejskiej e-sprzedaży, ze wzrostem na poziomie 18,1%. Dane te są uzyskiwane na drodze współpracy z krajowymi stowarzyszeniami e-commerce oraz GFK.

Europejska branża e-commerce jest wyraźnie zdominowana przez trzy wiodące kraje: Wielką Brytanię (96 mld euro), Niemcy (50 mld euro) i Francja (45 mld euro). Łącznie daje to 191 mld euro. Podane trzy kraje razem reprezentują 61% całkowitego europejskiego e-commerce B2C i 69% w EU28.

e-commerce w europie

Infographic Europe 2012

Wpływ Internetu (włączając e-commerce) na gospodarkę

Łączny produkt krajowy brutto (PKB) w Europie w 2012 roku szacuje się na poziomie 16 bilionów euro, udział PKB z państw EU28 wyniósł nieco ponad 80%. Ecommerce Europe szacuje, że udział gospodarki internetowej w całkowitej wynosi 3,5%,lecz w perspektywie 3 lat ten odsetek zostanie podwojony, a do 2020 potrojony. Wszystko to wynika z faktu, że e-gospodarka rośnie znacznie szybciej niż tradycyjna.

Liczba utworzonych miejsc pracy bezpośrednich i pośrednich w branży B2C e-commerce sięgnęła w Europie 2 milionów, a ilość ta będzie się zwiększać wraz z rozrostem idei społeczeństwa informatycznego i popularności zakupów online.

Ecommerce Europe szacuje, że liczba stron z branży B2C osiągnęła 550 tys. pod koniec 2012 roku. Wzrost sięga 15-20% w skali roku, a będzie jeszcze dynamiczniejszy ze względu na szybki rozwój rynków na południu i wchodzie Europy, takich jak Hiszpania, Włochy, Polska, Rosja, Ukraina i Turcja. Sektor B2C osiąga tam poziom rynków dojrzałych z krajów północnej, zachodniej i centralnej części kontynentu.

Roczna liczba paczek wysłanych do klientów w kraju i za granicą do innych (europejskich) państw osiągnęła 3,5 mld. Będzie na pewno rosła wraz z prognozowanym rozwojem B2C e-commerce w Europie.

Europejski e-commerce rośnie stale co roku, wyprzedzając wzrost tradycyjnego handlu detalicznego i usług. B2C e-commerce jest jednym z głównych motorów chorej gospodarki europejskiej. Istnieją jednak duże różnice w rozwoju pomiędzy dojrzałymi rynkami w północnej i północno-zachodniej Europie, a także wschodzącymi (choć szybko doganiającymi) krajów w południowej, środkowej i wschodniej Europie, na czele z Rosją, Turcją, Polską i Ukrainą.

Charakter e-commerce różni się od regionu

Europa Zachodnia (w tym Wielka Brytania, Francja, kraje Beneluksu i Irlandia) jest regionem z najwyższym obrotami w branży B2C. Wynika to z wpływu dwóch największych gospodarek e-commerce w Europie: w Wielkiej Brytanii i Francji. Zachodnia Europa reprezentuje 160,8 miliardów euro i 51,6% całkowitego europejskiego rynku e-commerce.

Centralna Europa, która obejmuje Niemcy, Austrię, Szwajcarię i Polskę- to drugi co do wielkości obszar e-commerce w Europie z 76,3 miliardami euro lub 24,5% udziałem w  europejskiej branży e-commerce. Niemcy nadają ton w tym regionie jako drugi największy e-commercowy naród Europy.

Południowa Europa prześcignęła kraje skandynawskie w 2012 roku i jest obecnie trzecim regionem w Europie z 33,2 miliardami euro obrotów i 33,6% wzrostem. Jego udział w ogólnoeuropejskim rynku e-commerce wynosi 10,7%. Europa Wschodnia i Południowa – w tym w Hiszpania, Włochy, Portugalia, Grecja i Turcja – to dwa regiony z najlepiej rozwijających się rynków e-commerce.

Region Europy Północnej – Szwecja, Dania, Finlandia, Norwegia, Islandia i kraje bałtyckie – jest teraz na czwartej pozycji pod względem wielkości z 28,7 miliardami euro obrotu i 9,2% udziałem w rynku e-commerce.

Europa Wschodnia, na czele z Rosją, wykazuje imponujący 37% wzrost, osiągając obroty w wysokości 12,6 miliardów euro obrotów i 4% udziałem w całkowitym rynku europejskim e-handlu.

Europa jest największym rynkiem B2C e-commerce na świecie

W 2010 Europe wyprzedziły Stany Zjednoczone jako największy rynek z branży B2C e-commerce na świecie. W roku 2012 całkowite europejskie obroty B2C, włączając w to towary i usługi, sięgnęły 311,6 miliardów euro oraz udziału w globalnym rynku na poziomie 35,1%. Ameryka Północna, w tym USA i Kanada, jest obecnie drugim co do wielkości rynkiem e-commerce z 294,2 miliardami euro obrotu oraz odsetkiem na poziomie 33,1%. Region Azji i Pacyfiku jest trzeci z kolej. Ma 227,8 miliardów euro obrotu i 25,6% udziału. W 2012 Azja i Pacyfik stał się najszybciej rozwijającym się regionem. Kolejne są kraje z Ameryki Łacińskiej z 42,1 miliardami euro obrotu (4,7% akcji) i kraje MENA (Bliski Wschód i Afryka Północna) z  10,8 miliardami euro obrotu (1,2% akcji). Ecommerce Europe szacuje łączny światowy rynek e-commerce na 889 miliardów euro.

Kontynuacja szybkiego wzrostu

Według Wijnand Jongena, wiceprezesa Ecommerce Europe, odpowiedzialnego za statystyki i badania, wzrosty w Europie mogą być łatwo wyjaśnione. „Kraje skandynawskie, Holandia i Wielka Brytania w szczególności mają przewagę w zakresie korzystania z Internetu i urządzeń mobilnych i są skupione na rozwoju tych dziedzin. Te starsze kraje uzyskują bardzo wysokie wzrosty zarówno dla e-commerce i m-commerce (sprzedaż za pośrednictwem smartfonów i tabletów). W tych krajach od 70 do 80 procent użytkowników Internetu stanowią e-klienci. Penetracja Internetu wynosi 90% lub więcej. Wzrost e-commerce w Wielkiej Brytanii, Holandii czy w krajach skandynawskich utrzymuje się na stałym poziomie od 10 do 15 procent na rok. Inne rynki Europy jednak szybko nadrabiają swoje opóźnienia. Te kraje notują obecnie relatywnie mniejszą liczbę nabywców w  Internecie, ale same rynki dynamicznie rosną. Ecommerce Europa szacuje, że e-commerce z branży B2C napędzany przez wzrost zaufania i rosnącą liczbę e-kupujących podwoi się do końca roku 2016, aby osiągnąć 625 miliardów euro obrotu.”

Trend: coraz więcej konsumentów w Europie jest zawsze online

W najbliższych latach wzrost sprzedaży online będzie w dużej mierze zależy od szybkiego i spektakularnego rozwoju handlu mobilnego. W Wielkiej Brytanii m-commerce osiągnął 12% całości sprzedaży online w 2012 roku, natomiast pod koniec 2011 obejmował 5%. W Skandynawii odsetek ten wynosi obecnie 8%, a we Francji 2%. Dla porównania: udział w m-commerce w Stanach Zjednoczonych szacuje się, że osiągnął blisko 10% (niemal dwukrotnie więcej niż 2011). Jongen: „Tu, w Europie, widzimy podobną tendencję. Kraje skandynawskie i Wielka Brytania prowadzą. Inne kraje już wkrótce i szybko dogonią liderów: 47,6% Europejczyków posiada dziś smartfona. Konsumenci są już pernamentnie połączeni do sieci, mogą wyszukiwać i kupować tam, gdzie i kiedy chcą. Jest to główne wyzwanie dla innowacyjnych przedsiębiorców”.

Tekst znajduje się na stronie http://www.ecommerce-europe.eu/press/2013/05/press-release-european-e-commerce-to-reach-312-billion-in-2012-19-growth