Tekst został nadesłany przez Ecommerce Europe – europejską organizację zrzeszającą sprzedawców online.

Rozwój rynku e-commerce w sektorze B2C w północnej części Europy, przebiega nad wyraz dobrze. Jak podają dane z najnowszego raportu Northern Europe B2C E-commerce Report opublikowanego przez europejską organizację zrzeszającą sprzedawców online Ecommerce Europe, całkowita wartość sprzedaży towarów i usług internetowych w Europie Północnej  w 2012 roku wyniosła 28.4 mld , a z końcem roku 2013 osiągnie poziom 31 mld .

Liczby w raporcie Ecommerce Europe zostały przedstawione w oparciu o Europejskie Standardy Pomiaru dla e-commerce ( EMSEC).

Sprzedaż online w 2013 osiągnie poziom 31 mld Euro

Region Europy Północnej, w tym Szwecja, Dania, Finlandia, Norwegia, Islandia i kraje nadbałtyckie zajmuje obecnie 4 miejsce pod względem wielkości rynku e-commerce, z 9.2 % udziałem w całym rynku europejskim. W 2012 roku, całkowita wartość rynku e-commerce w sektorze B2C w Północnej Europie wyniosła 28.4 mld €, wskazując tym samym dziesięcioprocentowy wzrost w porównaniu do roku 2011.

Dania liderem rynku, tuż za nią Szwecja i Norwegia

Rynki e-commerce takich krajów Europy jak Dania, Szwecja, Norwegia i Finlandia, w przeciwieństwie do Polski zaliczane są do rynków dojrzałych. Dania stoi na czele e-commerce’owych liderów z całkowitą sprzedażą online na poziomie 7.4 mld €, która na koniec roku 2013 powinna osiągnąć liczbę 8.3 mld €. Nieco niższy pułap zdobędzie Szwecja z 8.1 mld € oraz Norwegia z 7.6 mld €. Nieco słabiej na tle pozostałych europejskich graczy e-commerce, przedstawia się Finlandia z przewidywanymi 5.6 mld € przychodu na koniec roku 2013. Kraje nadbałtyckie oraz Islandia wykazują się najniższą wartością sprzedaży internetowej pomiędzy 100 mln € a 300 mln €, jednakże warto nadmienić, że jednocześnie państwa te charakteryzują się najwyższym 20%-30% wzrostem rynku e-commerce w 2013.

E-commerce w Europie Północnej

95% ludności w Islandii korzysta z Internetu

W 2012 roku w Północnej Europie ilość populacji oszacowano na 32.1 mln (3.9 % europejskiej populacji), gdzie procent użytkowników internetowych równał się 86% i był wyższy od średniej europejskiej wynoszącej 76%. Jak podają ostatnie dane, liczba osób korzystających z sieci, oscyluje w Północnej Europie w granicach 27.6 mln. Tworząc ranking wiodącej w dostępnie do internetu trójki, pierwsze miejsce zajmuje Islandia z 95% dostępem, następnie Norwegia 93% oraz Szwecja 92%.

Przeciętna wartość zakupów online w gospodarstwach domowych w Północnej Europie wynosi 2 145 €

Z przeprowadzanych pod względem rynku e-commerce badań wynika, że w 2012 roku, 19 mln konsumentów w Północnej Europie dokonało zakupów towarów i usług online. Średni wydatek przeciętnego gospodarstwa domowego wynosił 2 145 €. Jest to wynik o wiele wyższy od średniej europejskiej (1 400 €) oraz średniej EU28 (1 696 €). W czołówce państw, gdzie na jedno gospodarstwo przypada największa wartość zakupów dokonywanych przez internet znajduje się Norwegia z 2 981 €. Tuż za nią podążają Finlandia (2 821 €) oraz Dania (2 868 €). Są to państwa, które zaraz po UK osiągają najwyższą e-sprzedaż w całej Europie. Dla porównania, kraje takie jak Estonia, Łotwa i Litwa dokonały zakupów w sieci jedynie na poziomie 455 €, 500 €, 680 €, co świadczy o wciąż słabo rozwiniętej infrastrukturze sprzedaży online.

W ciągu najbliższych kilku tygodni, Ecommerce Europe opublikuje cztery kolejne Raporty Regionalne: Raport Ecommerce B2C Europy Zachodniej, Środkowej, Południowej i Wschodniej. Streszczenie raportu dotyczącego Europy Północnej jest możliwe do pobrania pod linkiem https://www.ecommerce-europe.eu/facts-figures/free-nordics-light-version-report

Więcej o Ecommerce Europe na stronie http://www.ecommerce-europe.eu/home