Z przeciętną stopą wzrostu wynoszącą 35,7% w roku 2012, rynek e-commerce we Wschodniej Europie wykazuje porównywalnie największy wzrost w Europie. Przewidywany obrót online o wartości 19,3 miliarda euro za 2013 rok wskazuje, że jest jeszcze sporo do ugrania w tym regionie. Tylko 27 ze 106 milionów użytkowników Internetu na bieżąco wykorzystuje sieć do robienia zakupów, ujawnia ostatni raport dotyczący E-commerce B2C we Wschodniej Europie, opublikowany przez Ecommerce Europe, europejską organizację dla sprzedawców internetowych.
Liczby w raportach Ecommerce Europe oparte są na europejskich standardach pomiaru dla e-commerce (EMSEC).

27 milionów kupujących online

Raport obejmuje Rosję, Ukrainę, Rumunię, Bułgarię, Albanię, Mołdawię, Białoruś, Bośnie i Hercegowinę, Czarnogórę, Macedonię i Serbię. Dogłębna analiza zawierająca infografiki została przygotowana dla trzech największych rynków w regionie – Rosji, Ukrainy i Rumunii, które mogą pochwalić się kolejno obrotem w e-commerce o wysokości 10,3 miliarda euro, 1,2 miliarda euro oraz 0,8 miliarda euro. 27 milionów kupujących online generuje w Europie Wschodniej obrót całkowity o wysokości 13,1 miliarda euro. Udział regionu w całkowitym obrocie e-commerce w Europie w 2012 roku wyniósł 7%.

Rosja zdecydowanie na przedzie

Rosja, mimo że nazywana „śpiącym olbrzymem”, żwawo wyprzedziła pozostałe państwa tego regionu. Może pochwalić się największą populacją online w Europie, z 68 milionami użytkowników Internetu i 20 milionami kupujących online, stanowiącymi lwią część, bo aż 78,5% całkowitego rynku e-commerce w regionie. Ukraina jest tuż za nią, z całkowitą sprzedażą online o wartości 1,25 miliarda euro, na trzecim miejscu Rumunia, z obrotem w wysokości 0,8 miliarda euro. Rosjanie wydają w Internecie średnio 515 euro, Ukraińcy 510 euro, a Rumuni 400 euro.

 

Infographic-Eastern-Europe (2)

Ukraina wykazuje najwyższą stopę wzrostu, Rumunia największą penetrację Internetu

Ze średnim wzrostem, wynoszącym 47% za 2012 rok, rynek e-Commerce w Ukrainie wyprzedza swoich sąsiadów z regionu, Rosję (35,5%) i Rumunię (33,3%). W penetracji Internetu prowadzi Rumunia z 54% populacji, tuż za nią Bułgaria z 51%, oraz Rosja i Ukraina, mając równo po 50%.

„Wschodnioeuropejski rynek e-commerce ma wiele potencjału. Przede wszystkim, tylko 27 milionów ze 162 milionów mieszkańców kupuje online – odsetek, który z pewnością wzrośnie, gdy penetracja Internetu zwiększy tempo. Wraz ze wzrostem popytu w regionie poprawiać się będą usługi logistyczne, pozwalając sprzedawcom na obsłużenie również mniej zurbanizowanych obszarów. To otwiera rynek na setki nowych klientów, zwłaszcza w kraju takim jak Rosja”, mówi Wijnand Jongen, Przewodniczący Zarządu Statystyki Ecommerce Europe.

Streszczenie raportu Europa Wschodnia B2C E-commerce można pobrać na http://www.ecommerce-europe.eu/facts-figures/free-eastern-light-version-report.