Ze średnią stopą wzrostu wynoszącą 19% w 2012 roku, rynek e-commerce w Europie Środkowej wykazuje obiecujący wzrost, na tym samym poziomie co średnia europejska, wynoszącą 19,9%. Rynek e-commerce w regionie osiągnął wartość 75,9 miliarda euro, a w 2013 roku prognozowany jest 23% wzrost do 93,3 miliarda euro.

Dane ujawnia najnowszy raport o e-commerce B2C w Europie Środkowej, przygotowany przez Ecommerce Europe, europejską organizację dla sprzedawców internetowych. Liczby w raportach Ecommerce Europe oparte są na europejskich standardach pomiaru dla e-commerce (EMSEC).

Europa Środkowa wygenerowała 24,4% obrotu europejskiego e-commerce

Raport do regionu zalicza państwa takie jak Austria, Czechy, Niemcy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia i Szwajcaria. Została też przygotowana dogłębna analiza zawierająca infografiki dla największych rynków w tym regionie: Austrii, Czech, Niemiec, Węgier, Polski i Szwajcarii. Udział regionu w całkowitym obrocie w europejskim e-commerce w 2012 roku (311,5 miliarda euro) wyniósł 24,4%. 54 ze 165 milionów mieszkańców tego regionu używa Internetu do robienia zakupów online.

Niemcy – gigant w trakcie transformacji

Niemcy są największym krajem w regionie Europy Środkowej. Z 50 miliardami euro stanowią 65,7% całkowitego obrotu e-commerce w regionie. Penetracja Internetu w Niemczech jest bardzo wysoka (85%), a niemiecka populacja online jest największą w Europie – aż 69,6 milionów ludzi. Z młodszą generacją – bardziej doświadczoną internetowo, głodną zagranicznych trendów i podążającą za cyfrowym stylem życia – Niemcy oddalają się od swoich wieloletnich tradycji handlu detalicznego i zamówień pocztowych i stają się prawdziwym ośrodkiem rozwoju e-commerce. Imponująca 22% stopa wzrostu tylko potwierdza ten trend. Gracze zagraniczni, tacy jak Amazon, od dawna zajmują stabilną pozycję na tym rynku. Z drugiej strony, Niemcy są miejscem narodzin wielu odnoszących sukcesy, międzynarodowych firm z sektora e-commerce, takich jak dawny gigant zamówień pocztowych – Otto czy też gracz na rynku modowym – Zalando.

Niewielcy ale silni: Austriacy i Szwajcarzy prowadzą w wydatkach online

Konsumenci w Europie Środkowej wydali przeciętnie 2617 euro na osobę w 2012 roku. To sporo powyżej średniej w EU28 i Europie, które wyniosły kolejno po 1234 euro i 1402 euro. Austriacy wydali w 2012 roku najwięcej, ze średnią wynoszącą 2085 euro. Szwajcarzy są na drugim miejscu, z wydatkami online sięgającymi 1750 euro, a Niemcy na trzecim z 1351 euro. Tuż za nimi są Czechy (581 euro), Polska (422 euro) i Węgry (422 euro).

Polska wykazuje najmocniejszy wzrost w e-commerce

Polska jest liderem wzrostu w regionie Środkowej Europy, osiągnąwszy 24% w 2012 roku. Węgry, Słowacja i Słowenia zostały oszacowane kolejno na 880 milionów, 330 milionów i 180 milionów euro, mając łączny średni wzrost na poziomie 23%. W Niemczech wyniósł on 22%, w Czechach 19% za rok 2012. Najmniejszy wzrost zanotowano w Austrii i Szwajcarii, obie ze stopą wzrostu wynoszącą 12%.