Nasi klienci często chcą kupić realizację całego projektu w Divante. Przesyłają nam brief i oczekują oferty z ceną i czasem oddania gotowego produktu. Uważają, że w ten sposób szybko zbudują produkt, a potem zajmą się jego dalszym rozwojem. Jednakże gdy spojrzeć na firmy odnoszące spektakularne sukcesy w e-biznesie to większość z nich samodzielnie buduje własne rozwiązania IT.

Jeśli chcesz by IT stanowiło twoją przewagę z biznesie to technologia będzie Twoją kluczową kompetencją. Tym samym outsourcowanie jej jest bez sensu – nie outsourcuje się swoich kluczowych kompetencji. Zewnętrzny dostawca może przygotować projekt w określonym czasie i budżecie ale dostarczony produkt będzie co najwyżej średniej jakości. Praca IT to często robienie rzeczy po raz pierwszy i trudno szacować pracochłonność. Przy ustalonym budżecie i czasie zespół pójdzie na kompromisy względem jakości. Powstanie oprogramowanie poprawne ale nie bardzo dobre. Takie oprogramowanie nie będzie stanowiło wyróżnika konkurencyjnego firmy.

Wszędzie, gdzie stawia się na jakość produktu IT, należy stworzyć własny zespół. Oczywiście tworzenie własnego zespołu nie znaczy, że musi się on składać tylko z pracowników danej firmy. Wchodząc w nowy obszar działania lub nową technologię znacznie łatwiej posiłkować się specjalistami z dużym doświadczeniem.  Dlatego firmy, takie jak Divante, coraz częściej budują wraz z klientem wspólny zespół, który pracuje nad produktem.

Często podział prac wygląda tak:

  • Product Owner – klient
  • Scrum Master / PM – Divante
  • Developers  – Divante
  • Junior Developer  – klient
  • UX – klient lub Divante
  • Frontend Developers – klient lub Divante

Ważne, by po stronie klienta docelowo była choć jedna techniczna osoba, która:

  • może kontrolować postępy prac i jakość
  • może realizować małe, ale pilne zadania
  • może zapewniać kontakt z innymi osobami po stronie IT klienta

Taki wirtualny zespół pracuje razem i zapewnia klientowi pełne poczucie kontroli nad procesem wytwarzania aplikacji. Klient nie uzależnia się też od dostawcy, gdyż ma po swojej stronie kompetencje techniczne i pewność, że aplikacja jest tworzona z odpowiednią jakością (np. testy, dokumentacja).

Dla firmy takiej jak Divante to doskonały układ. Nie tracimy czasu na udowadnianie, że pracujemy dobrze. Nasz zespół jest zmotywowany bo wytwarza produkt najwyższej jakości i czuje się z nim związany, bo wie, iż będzie go dalej rozwijał. Jednocześnie nasi pracownicy mogą korzystać z pełnego zaplecza know-how jakie zgromadziliśmy w Divante – mogą się uczyć od członków innych zespołów.

Często pomagamy wręcz klientowi zatrudnić osobę na miejscu do zespołu. Zazwyczaj zaczynamy projekt i w trakcie klient zatrudnia osobę techniczną po swojej stronie, która zaczyna pracować z zespołem Divante i szybko się uczy. To pozwala klientowi zatrudnić nieco mniej doświadczoną osobę i wyszkolić ją bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dla takiej osoby praca w większym zespole doświadczonych kolegów jest często życiową szansą na skokowe podniesienie swoich umiejętności.

Model ten działa tak dobrze, że zdominował naszą sprzedaż w ciągu kilku miesięcy. Warto rozważyć go gdy planujesz nowy projekt IT i szukasz dostawców.