Często widzę pytania o koszt wdrożenia Magento. Staramy się komunikować otwarcie, dlatego postanowiłem podzielić się wiedzą w tym zakresie. W tym celu zapytałem o to naszych Project Managerów oraz Sprzedawców, uzyskane dane porównałem z danymi historycznymi. Powstała obiektywna estymacja.

Założenia

  • pracujemy dla średnich i dużych klientów, realizując jedne z największych wdrożeń Magento w Europie i USA,
  • powyższe oznacza, że musimy dostarczyć przemyślaną architekturę, bezpieczny i przejrzysty kod, dokumentację – nasze wdrożenia zazwyczaj są audytowane przez niezależnych konsultantów przed uruchomieniem (w zakresie bezpieczeństwa, efektywności, jakości kodu),
  • faza projektowania realizowana jest w metodyce User-Centered Design, czyli realizujemy sporo badań przed i w trakcie projektowania (w tym badania z użytkownikami),
  • wszystkie wdrożenia są zrealizowane w wersji Responsive Web Design,
  • wszystkie wdrożenia zawierają integracje z licznymi zewnętrznymi i systemami,
  • proces wdrożenia jest realizowany w metodologii SCRUM i rozliczany w modelu Time&Material,
  • w każdym projekcie zatrudnieni są testerzy, specjaliści usability oraz dedykowany Project Manager,
  • poniżej estymujemy koszt wdrożenia B2C – rozpoczynając od tworzenia koncepcji eCommerce.

 

Uzbrojeni w powyższe założenia możemy przedstawić estymację i odpowiedzieć na pytanie „ile kosztuje wdrożenie Magento?

Estymacje realizowało 11 doświadczonych (przynajmniej 5 dużych projektów każdy) PM i Sales Managerów. Project Managerowie bazowali na danych historycznych swoich projektów.

TABLE Tom

 

Aby się dowiedzieć więcej o kosztach wdrażania Magento, skontaktuj się z nami!