Rozwój biznesu eCommerce na dużą skalę w większości przedsiębiorstw wiąże się z koniecznością stworzenia własnego działu IT. Przy pewnej skali korzystanie z zewnętrznego zespołu może być zbyt drogie i generować zbyt duże opóźnienia w realizacji prac.

Wybudowanie działu technologicznego nie jest rzeczą prostą. O działach IT w których „Nic się nie da”, których pracownicy są niemili i niedostępni – krążą w branży niezliczone anegdoty. Znane są przypadki zatrudniania zewnętrznych firm, mimo posiadania działu IT, ponieważ pozwalało to na szybsze realizacje celów biznesowych. Dochodzi więc do paradoksu i odwrócenia okoliczności przez które dział IT w ogóle został stworzony.

Budowanie skutecznego działu IT nie jest łatwe i od samego początku powinniśmy przystąpić do tego z wizją celu do którego zdążamy.

Przede wszystkim – jeden cel i szacunek dla pracy innych

Działy technologiczne tworzone są i obsadzane przez bardzo inteligentnych ludzi posiadających wiedzę i umiejętności niedostępne dla pozostałych członków organizacji. Taka sytuacja może prowadzić z jednej strony do braku zrozumienia i szacunku dla prac technicznych przez działy biznesowe. Z drugiej strony często prowadzi do „zamykania się” działów IT, które zaczynają wyżej wartościować swoje prace i tajemną wiedzę niż cele tzw. biznesu.

Taki dualizm prowadzi do bardzo niebezpiecznego rozwarstwienia. Dział IT traci poczucie jedności celów z celami działu biznesowego. Pracownicy coraz mniej się rozumieją i zaczynają pokazywać kto jest ważniejszy. Skutki dla oprogramowania zaczynają być opłakane.

Wszyscy w organizacji powinni znać cel do którego dążą. Jeśli tworzymy system eCommerce celem tym najprawdopodobniej jest duża sprzedaż. Programiści, webmasterzy powinni brać udział w spotkaniach z projektantami, z działami sprzedaży i przede wszystkim rozmawiać po co tworzone są dane rozwiązania. Taka współpraca nie tylko podnosi obustronne zrozumienie – pozwala też zaangażować się i spojrzeć na problem z perspektywy drugiej strony.

Zaangażowanie działu IT w tworzenie oprogramowania od momentu samej koncepcji biznesowej  daje bardzo dobre efekty.  Jego członkowie nie tylko nie będą negowali  nieciekawych czy niewygodnych z jego punktu widzenia rozwiązań technicznych ale też sami będą sugerowali rozwiązania optymalne oraz zadawali trafne pytania. O to tak naprawdę chodzi. Działy biznesowe nie mają czasami wiedzy technicznej i algorytmicznej, która przydaje się do sprawdzenia samych założeń niektórych decyzji biznesowych.

Dobra współpraca w ramach działu IT i z tym działem wymaga poszanowania jego prac przez wszystkich innych pracowników organizacji. Wymaga też otwarcia się na innych – przez pracowników technicznych.

Wydaje się, że kluczową rolę odgrywa tutaj kierownik techniczny – CTO. To on powinien rozmawiać z programistami, mediować z biznesem, umawiać spotkania i zwiększać wspólne zrozumienie. Jeśli sam staje się zamkniętym w sobie koderem, który boi się rozmawiać z ludźmi – wszyscy w dziale zaczną takie zachowania kopiować

Dobra atmosfera

Dobra atmosfera jest ważna na każdym stanowisku. Jeśli jej brakuje ludzie stają się nieufni i zamiast współpracować, okopują się na swoich pozycjach. Dobrą atmosferę łatwo zepsuć – szukaniem winnym w razie awarii, niekonsekwencją lub faworyzowaniem członków zespołu bez jasnego, merytorycznego powodu.

Bardzo trzeba uważać z wyciąganiem konsekwencji i karaniem pracowników. Jeśli dana sytuacja nie jest spowodowana złą wolą czy ewidentnym dyletanctwem – warto poprzestać na rozmowie i wspólnie zastanowić się nad wnioskami na przyszłość. Da to lepsze efekty niż niewspółmierna do przewinienia kara, która w przyszłości spowoduje brak zaangażowania i strach przed podjęciem ryzyka.

Praca w dziale IT często wiąże się ze stresem – zdarzają się awarie i usterki na które trzeba reagować błyskawicznie i pod presją. Dobra atmosfera w dziale IT powinna budować chęć współpracy i pomocy. Dobre działy IT działają trochę jak drużyny komandosów – np. Rangersów którzy nigdy nie zostawiają swoich na polu bitwy i nigdy się nie cofają. Wiedza wszystkich pracowników jest rozproszona pomiędzy nimi, w sytuacji kryzysowej często koledzy niezwiązani z danym projektem podsuwają najlepsze rozwiązania i pomagają wyjść z opresji.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność jest bezpośrednio związana z rozumieniem celów całego przedsięwzięcia. Rzadko kiedy programiści, którzy dobrze rozumieją cele – brali udział w ich definiowaniu i projektowaniu rozwiązań – nie będą zaangażowani w ich realizację.

Odpowiedzialność za błędy i  dobre wykonanie swoich zadań jest bardzo ważna. Błędy i poprawki są na stałe wpisane w cykl tworzenia oprogramowania a często zajmują największą ilość jego czasu. Jakkolwiek trzeba uważać z wyciąganiem konsekwencji – zwłaszcza z karaniem (które pamięta się dużo dłużej niż nagradzanie), to odpowiedzialność musi być podkreślana na każdym etapie.

Warto nagradzać za dobre posunięcia, za pozostanie po godzinach i poprawianie wykrytych błędów lub własny pomysł na monitorowanie lub testowanie systemu. Zespół musi wiedzieć, co jest premiowane.

To jest pierwsza część artykułu ‚Jak Budować i Rozwijać Zespól IT”, druga część już wkrótce.

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej o budowaniu i rozwijaniu zespołów IT!