Ambitne projekty wdrożeniowe potrzebują wykwalifikowanych specjalistów z branży IT. W Divante przy wdrożeniach pracują interdyscyplinarne zespoły, które dzięki łączeniu wielu komplementarnych kompetencji pozwalają tworzyć dedykowane platformy dopracowane w każdym detalu, zapewniając komfort obcowania z platformą wszystkim użytkownikom. W ten sposób osiąga się unikalność i możliwość konkurowania z największymi w branży.

Wdrożenie platformy to starannie zaplanowany wysiłek wielu osób, które są angażowane na odpowiednich etapach cyklu projektowego. Kto będzie realizował Wasz projekt w Divante? 

Etap przedwdrożeniowy

Z początku zespół stanowi analityk oraz projektant, który podczas cyklu warsztatów pozyskują wiedzę, na podstawie, której modelują funkcje platformy. Opcjonalnie pojawiają się tutaj badania. Projekt od samego początku nadzoruje dedykowany Project Manager, który będzie czuwał nad pracami już do końca projektu. Kluczową rolę w zespole projektowym stanowi też sam Klient, którego wiedza jest niezbędna, szczególnie przy pierwszej fazie pracy nad platformą, na której podejmuje się strategiczne decyzje wpływające na potencjał produktu.

Projektant

 • prowadzenie warsztatów (projektowych), na których będą precyzowane między innymi: cele biznesowe platformy i potrzeby interesariuszy, model biznesowy, architektura aplikacji
 • projektowanie interakcji użytkowników z platformą
 • przekładanie wymagań biznesowych i potrzeb użytkowników na funkcje platformy (interfejs)
 • wykonanie prototypu – makiety funkcjonalne
 • zapewnienie jakości interfejsu pod kontem przejrzystości, spójności z założeniami projektowym
 • przygotowanie szaty graficznej

Analityk

 • analiza i charakteryzacja obszarów biznesu
 • analiza środowiska systemowego oraz modelowanie powiązań miedzy systemami
 • modelowanie procesów biznesowych, które mają miejsce w biznesie i organizacji klienta
 • precyzowanie oraz dokumentacja potrzeb biznesowych
 • przełożenie potrzeb biznesowych na mechanizmy i funkcje platformy
 • opis wymagań funkcjonalnych dla wytwarzanego oprogramowania
 • dostarczanie wiedzy biznesowej zespołowi developerskiemu

Klient

 • główny interesariusz platformy
 • główne źródło wiedzy o potrzebach biznesowych aplikacji
 • podejmuje kluczowe decyzje biznesowe dla tworzonego oprogramowania
 • zarządza budżetem oraz zakresem prac
 • finansuje prace nad projektem
 • dokonuje odbioru efektu prac

Project Manager

 • harmonogramowanie
 • organizacja zespołu
 • opieka nad komunikacją między klientem a zespołem
 • koordynowanie przebiegu prac
 • prognozowanie budżetu
 • główna osoba kontaktowa dla klienta
 • przewidywanie ryzyka projektu
 • raportowanie

Etap wdrożenia

Na tym etapie odbywa się tworzenie aplikacji – prototypowanie, stylowanie, kodowanie, testowanie, poprawianie. Przodownikiem zespołu wdrożeniowego jest Lider technologiczny. Lider nadzoruje implementację funkcji przez developerów, którzy tworzą trzon zespołu na tym etapie. Wraz z pojawianiem się obszarów i funkcji serwisu do zespołu dołącza tester. Zespół o takim charakterze nie zmienia się aż do momentu uruchomienia platformy.

Lider technologiczny

 • nadzór nad pracami programistycznymi i architekturą systemu
 • kontrola jakości kodu poprzez regularne prowadzenie CodeReview
 • rozwiązywanie problemów technologicznych
 • aktualizacja Backlogu produktu
 • prowadzenie spotkań zespołu developerskiego: Daily, Planowanie sprintu, Retrospekcja, Demo
 • konsultacje technologiczne
 • wsparcie techniczne dla Klienta i PMa

Developer (programista lub webmaster)

 • podstawowa rola w zespole developerskim
 • implementuje funkcje systemu
 • realizuje backlog aplikacji
 • interpretuje wymagania systemowe, które przekłada na rozwiązania aplikacyjne
 • dostarcza kod programu

Tester

 • testowanie i opisywanie błędów oraz uwag dla implementowanych funkcji
 • weryfikacja poprawności działania tworzonych funkcji systemu
 • przygotowywanie scenariuszy testowych
 • przygotowywanie instrukcji obsługi dla funkcji systemu
 • przygotowywanie checklist przedwdrożeniowych
 • asekuracja przy wdrożeniach kolejnych wersji oprogramowania
 • pisanie testów automatycznych

Etap rozwoju

Wdrożenie platformy wieńczy stabilizacja serwisu i pierwsi użytkownicy. Platforma osiąga w tym momencie swój cel biznesowy i wchodzi w fazę rozwoju. Programiści od tego momentu będą rozbudowywali aplikację o kolejne funkcje na bieżąco zlecane i zlecane przez Właściciela, stopniowo zwiększając potencjał biznesowy platformy.